THÔNG BÁO MỚI
Hạt tiêu chính thức có trong Danh mục hàng hóa giao dịch tại VNX
Bộ Công Thương đã chính thức ban hành Quyết định 1071/QĐ-BCT về việc bổ sung hạt tiêu vào danh mục hàng hoá được tham gia giao dịch tại Sở Giao dịch Hàng hoá Việt Nam (VNX).
BẢNG GIÁ CAO SU THẾ GIỚI (Nguồn: http://www.tocom.or.jp)
Month Last Settlement Price Open High Low Close Change Volume Settlement
May 2017 261.9 260.2 261.3 259.3 261.3 -0.6 6
-
Jun 2017 234.7 232.5 233.6 231.7 231.9 -2.8 25
-
Jul 2017 226.1 224.3 224.7 222.2 223.2 -2.9 43
-
Aug 2017 224.4 221.9 222.2 220.0 220.7 -3.7 87
-
Sep 2017 221.1 217.8 218.8 216.6 217.8 -3.3 733
-
Oct 2017 218.8 216.0 216.6 214.3 215.5 -3.3 1,095
-
Total   1,989

GIÁ NGOẠI TỆ

GIÁ VÀNG

CHỈ SỐ CHỨNG KHOÁN

VN-Index 710.04+2.46 +0.35%

HNX-Index 88.55+0.70 +0.79%