THÔNG BÁO MỚI
Hạt tiêu chính thức có trong Danh mục hàng hóa giao dịch tại VNX
Bộ Công Thương đã chính thức ban hành Quyết định 1071/QĐ-BCT về việc bổ sung hạt tiêu vào danh mục hàng hoá được tham gia giao dịch tại Sở Giao dịch Hàng hoá Việt Nam (VNX).
BẢNG GIÁ CAO SU THẾ GIỚI (Nguồn: http://www.tocom.or.jp)
Month Last Settlement Price Open High Low Close Change Volume Settlement
Jun 2017 193.6 195.0 195.0 195.0 195.0 +1.4 1
-
Jul 2017 192.1 190.7 191.5 190.7 191.5 -0.6 5
-
Aug 2017 192.0 192.9 193.7 192.9 193.7 +1.7 3
-
Sep 2017 192.3 192.3 192.5 191.9 192.5 +0.2 21
-
Oct 2017 188.4 189.6 190.4 189.1 189.8 +1.4 30
-
Nov 2017 189.3 190.0 190.5 188.5 190.3 +1.0 386
-
Total   446

GIÁ NGOẠI TỆ

GIÁ VÀNG

CHỈ SỐ CHỨNG KHOÁN

VN-Index 769.01+2.71 +0.35%

HNX-Index 98.27-0.33 -0.34%