THÔNG BÁO MỚI
HỘI THẢO ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN VÀ TẬP HUẤN GIAO DỊCH SÀN GD CAO SU
Theo lộ trình triển khai Sàn giao dịch Cao su giữa Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (VNX) hợp tác cùng Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (VRG) và đối tác nước ngoài là Straits Financial (SF), ba bên đã phối hợp tổ chức Hội thảo đăng ký thành viên và tập huấn giao dịch tại văn phòng VRG ngày 23/09/2016.
BẢNG GIÁ CAO SU THẾ GIỚI(Nguồn: http://www.tocom.or.jp)
Month Last Settlement Price Open High Low Close Change Volume Settlement
Oct 2016 174.2 174.2 174.2 170.5 170.5 -3.7 153
-
Nov 2016 172.5 172.9 173.1 172.1 172.1 -0.4 9
-
Dec 2016 173.5 172.9 172.9 172.8 172.8 -0.7 3
-
Jan 2017 174.7 174.4 174.8 174.4 174.8 +0.1 8
-
Feb 2017 175.4 175.1 175.4 174.6 175.4 +0.0 48
-
Mar 2017 176.1 176.0 176.4 175.2 176.2 +0.1 596
-
Total   817
BẢNG GIÁ CÀ PHÊ THẾ GIỚI(Nguồn: http://www.barchart.com)
Contract Last Change Open High Low Previous Volume Time Links
RMX16 (Nov '16) 2,095s -9 2,108 2,109 2,087 2,104 3,009 10/20/16    
RMF17 (Jan '17) 2,122s -7 2,135 2,135 2,113 2,129 7,139 10/20/16    
RMH17 (Mar '17) 2,122s -8 2,136 2,137 2,114 2,130 2,690 10/20/16    
RMK17 (May '17) 2,123s -10 2,137 2,137 2,115 2,133 542 10/20/16    
RMN17 (Jul '17) 2,127s -11 2,126 2,127 2,120 2,138 50 10/20/16    
RMU17 (Sep '17) 2,131s -11 0 2,131 2,131 2,142 0 10/20/16    
RMX17 (Nov '17) 2,140s -12 0 2,140 2,140 2,152 0 10/20/16    
RMF18 (Jan '18) 2,148s -12 0 2,148 2,148 2,160 0 10/20/16    
RMH18 (Mar '18) 2,155s -12 0 2,155 2,155 2,167 0 10/20/16    
RMK18 (May '18) 2,158s -12 0 2,158 2,158 2,170 0 10/20/16    

GIÁ NGOẠI TỆ

GIÁ VÀNG

CHỈ SỐ CHỨNG KHOÁN

VN-Index 686.39-2.50 -0.36%

HNX-Index 85.08-0.46 -0.54%