THÔNG BÁO MỚI
HỘI THẢO ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN VÀ TẬP HUẤN GIAO DỊCH SÀN GD CAO SU
Theo lộ trình triển khai Sàn giao dịch Cao su giữa Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (VNX) hợp tác cùng Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (VRG) và đối tác nước ngoài là Straits Financial (SF), ba bên đã phối hợp tổ chức Hội thảo đăng ký thành viên và tập huấn giao dịch tại văn phòng VRG ngày 23/09/2016.
BẢNG GIÁ CAO SU THẾ GIỚI (Nguồn: http://www.tocom.or.jp)
Month Last Settlement Price Open High Low Close Change Volume Settlement
Dec 2016 236.7 236.3 239.6 236.3 239.6 +2.9 17
-
Jan 2017 235.9 238.6 242.1 238.2 242.1 +6.2 64
-
Feb 2017 235.6 238.5 242.8 238.5 242.8 +7.2 71
-
Mar 2017 239.5 239.8 244.5 239.7 244.5 +5.0 519
-
Apr 2017 242.0 241.9 246.3 241.8 246.2 +4.2 1,421
-
May 2017 245.4 245.0 248.8 244.7 248.8 +3.4 3,155
-
Total   5,247

GIÁ NGOẠI TỆ

GIÁ VÀNG

CHỈ SỐ CHỨNG KHOÁN

VN-Index 663.07+4.18 +0.63%

HNX-Index 79.61+0.24 +0.31%