THÔNG BÁO MỚI
HỘI THẢO ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN VÀ TẬP HUẤN GIAO DỊCH SÀN GD CAO SU
Theo lộ trình triển khai Sàn giao dịch Cao su giữa Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (VNX) hợp tác cùng Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (VRG) và đối tác nước ngoài là Straits Financial (SF), ba bên đã phối hợp tổ chức Hội thảo đăng ký thành viên và tập huấn giao dịch tại văn phòng VRG ngày 23/09/2016.
BẢNG GIÁ CAO SU THẾ GIỚI (Nguồn: http://www.tocom.or.jp)
Month Last Settlement Price Open High Low Close Change Volume Settlement
Mar 2017 261.5
-
-
-
-
-
-
-
Apr 2017 262.5 261.0 262.0 260.4 261.7 -0.8 25
-
May 2017 259.2 258.6 259.5 258.4 259.0 -0.2 53
-
Jun 2017 254.5 252.9 253.8 252.6 252.9 -1.6 39
-
Jul 2017 250.1 251.0 251.0 249.8 250.0 -0.1 96
-
Aug 2017 247.4 247.0 247.9 246.3 246.5 -0.9 532
-
Total   745

GIÁ NGOẠI TỆ

GIÁ VÀNG

CHỈ SỐ CHỨNG KHOÁN

VN-Index 722.14+2.58 +0.36%

HNX-Index 91.37+1.47 +1.64%