THÔNG BÁO MỚI
HỘI THẢO ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN VÀ TẬP HUẤN GIAO DỊCH SÀN GD CAO SU
Theo lộ trình triển khai Sàn giao dịch Cao su giữa Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (VNX) hợp tác cùng Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (VRG) và đối tác nước ngoài là Straits Financial (SF), ba bên đã phối hợp tổ chức Hội thảo đăng ký thành viên và tập huấn giao dịch tại văn phòng VRG ngày 23/09/2016.
BẢNG GIÁ CAO SU THẾ GIỚI (Nguồn: http://www.tocom.or.jp)
Month Last Settlement Price Open High Low Close Change Volume Settlement
Jan 2017 303.2 304.6 308.5 304.6 308.5 +5.3 10 308.5
Feb 2017 306.9 306.9 310.8 306.8 309.3 +2.4 55 309.3
Mar 2017 304.0 305.7 309.8 304.9 306.5 +2.5 61 306.5
Apr 2017 303.1 303.9 305.9 301.3 301.6 -1.5 349 301.6
May 2017 302.6 302.4 305.5 299.7 302.2 -0.4 1,442 302.2
Jun 2017 300.9 301.4 304.7 298.7 301.5 +0.6 6,304 301.5
Total   8,221

GIÁ NGOẠI TỆ

GIÁ VÀNG

CHỈ SỐ CHỨNG KHOÁN

VN-Index 682.87-0.41 -0.06%

HNX-Index 82.99-0.31 -0.38%